Филип Заевски – Проектен директор

Филип Заевски е ИТ и административен менаџер на Импакт, а генерално работи на веб одржување, административна и логистичка поддршка на проектите на Импакт. Филип е прехранбен технолог со работно искуство во секторот на производство на храна и фармацефтски производи во Македонија. Во моментот Филип работи на проекти за развој на софтверски решенија, а неговата примарна дејност е во областа на производството во приватниот сектор. Филип бил вклучен во голем број младински и старт-ап иницијативи во Струмица.

 

Тим:

Лура Положани – Проектна менаџерка и кодирачка

Лура Положани е универзитетски асистент во Центарот за студии на Југоисточна Европа (CSEES) и е докторантка на Универзитетот во Грац. Таа во моментов ги истражува општествените движења во Македонија и нивните импликации врз идентитетната конструкција на земјата. Лура претходно работелa во Секретаријатот за европски прашања во Република Македонија и во Европскиот центар за малцински права во Косово. Лура има магистрирана на програмата на LSE за европски студии: идеи и идентитети со фокус на Македонија и пристапот на ЕУ кон управување со конфликти. Нејзините истражувачки интереси вклучуваат малцински права, идентитет, државјанство, граѓански активизам и политички партии.

 

Марија Бандулова – Проектна асистентка

Марија Бандулова е активен член и волонтер во многу невладини организации поддржани од Европската комисија. Таа е магистер по политички науки, меѓународни односи и дипломатија на Универзитетот ФОН во Скопје. Таа исто така беше вонреден член на Универзитетот во Валенсија, Шпанија – на правниот факултет, каде доби диплома за учество, која е меѓународно призната според ЕКТС Болоњскиот систем на тема; “Борба против корупцијата и модернизација на јавната администрација – зајакнување на одговорноста во демократијата на 21-oт век “. Работела на многу проекти поврзани со демократијата, меѓународниот дијалог и евроатлантските вредности. Исто така има работено и како истражувач за анкета направена за перцепциите на луѓето од Западен Балкан за активно, европско државјанство во Тирана.

Катерина Мишева Колева – Практикантка

Катерина Колева е дипломиран политолог при Правниот факултет Јустинијан Први, Скопје. Моментално е кандидат за магистер по студии на политики во Институтот за општествени и хуманистички науки во Скопје. Нејзините главни академски и професионални интереси се
поврзани со добро владеење, децентрализација, демократизација и јавно мислење.

 

 

Фросина Пандурска-Драмаќанин – Односи со јавност

Фросина Пандурска-Драмиќанин е магистер по социолошки науки на Институтот за Социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје. Има големо искуство како лице за односи со јавност и работела на повеќе национални и регионални проекти како ПР. За време на нејзиното работење како новинар во Алсат-м и МИА во периодот од 2007-2011 има добиено 5 новинарски награди од меѓународни организации на повеќе новинарски конкурси.

 

 

Ања Босилкова-Антовска – Социјални медиуми

Ања Босилкова-Антовска е магистер по меѓународни односи при Универзитетот во Гронинген, Холандија и дипломиран економист од Универзитетот “Кирил и Методиј” во Скопје, со повеќе од шест години професионално искуство во непрофитниот сектор. Нејзините области на експертиза се комуникација, истражување, управување со проекти и организација на настани. Нејзините интереси ги вклучуваат човековите права, граѓанскиот ангажман и доброто владеење.

 

Трајче Панов – Водечки експерт

Трајче Панов е истражувачки соработник во Роберт Шуман Центар за напредни студии за проектот GlobalStat и предавач по европска политика на Универзитетот Џејмс Медисон, каде што предава курсеви за Магистерски студии за политички студии на Европската унија. Има докторирано на Европскиот универзитетски институт, а магистрирал во областа на политички науки на Централноевропскиот универзитет. Неговите истражувачки интереси вклучуваат гласачко однесување, политички партии, европска интеграција, политичка економија и пост-комунистички земји.

 

Борјан Ѓузелов – Експерт – кодирач

Борјан Ѓузелов е докторант на универзитетот Queen Mary во Лондон, Обединето Кралство. Ѓузелов е магистер по европски студии од Универзитетот во Фленсбург, Германија. Неговите главни академски и професионални интереси се поврзани со демократизацијата на постсоцијалистичките општества, доброто владеење и неформалноста.

 

 

Елена Б. Ставревска – Експертка – кодирачка

Елена е истражувачка чии главни фокуси се управувањето со конфликти (пост) конфликт, пристапот на Европската унија кон градењето на мирот и интерпретативните методологии во студиите за мир и конфликт. Таа има докторирано на политички науки на Централноевропскиот универзитет и во моментов е постдокторски соработник на Бард колеџот во Берлин. Работела на разни меѓународни истражувачки проекти, кои ги испитале различните аспекти на управувањето со конфликтите во Европа, особено Босна и Херцеговина, Македонија, Грузија и Кипар.

 

Самет Шабани – Експерт – кодирач

Самет Шабани е истражувач во програмата за надворешни и безбедносни политики во Аналитика Тинк Танк (Analytica Think Tank). Тој исто така е член на Проект за граѓанско ангажирање на УСАИД Македонија. Шабани има диплома по политички науки и меѓународни односи од Универзитетот во Истанбул, а во моментов е кандидат на магистерски студии за менаџмент на Меѓународниот универзитет Берч. Неговите истражувачки интереси вклучуваат насилен екстремизам, етичка клима на институциите, јавни политики и европска интеграција.

 

Иван Николовски – Експерт – кодирач

Иван Николовски е член на младинските организации Млади европски федералисти – Македонија (ЈЕФ Македонија). Иван е магистер по политички науки со специјализација по компаративна политика на Централноевропскиот универзитет во Будимпешта. Неговите главни академски и професионални интереси се поврзани со поделени општества и општествени движења, но и европска интеграција.

 

Амир Кадри – Експерт – кодирач

Амир Кадри е уредник во регионално приватно радио на Албански јазик Радио Ват. Како новинар со 7 години искуство најголем интерес прикажува зо истражувачко новинарство. Последната година тој е ангажирани како парт тиме во Аналитика тинк тенк како пројектен асистент. Има завршено во Универзитетот на Југоисточна Европа – Комуникациски науки – Новинарство. Ги совладува Македонскиот и Англискиот јазик.

 

Елисавета Галева – Графичка дизајнерка

Елисавета Галева е слободна графичка дизајнерка која работи со локални и меѓународни брендови, градење на визуелен идентитет и препознавање. Во моментов се фокусира на развивање на нов бренд и платформа за 2Д дизајнирана графика на хартија и експериментални материјали.

 

 

Трајче Наков – ИТ Експерт

Трајче Наков е софтверски инженер со седум годишно искуство во домашни и странски компании. Toj e извршен директор на SOLID Solutions, компанија со седиште во Скопје, која нуди веб и мобилни решенија.

 

 

 

Олимпија Христова Заевска – Академска консултантка

Олимпија главно се фокусира на демократското владеење, поделбата на власта, децентрализацијата и изборите. Таа е моментално докторантка на Централноевропскиот универзитет во Будимпешта, каде ја истражува субнационалната демократија во поделени општества. Покрај тоа, таа има работено како менаџер и консултант на проекти со цел подобрување на административните и демократските капацитети на локалните власти, како и капацитети на граѓанските организации за поголемо ангажирање во процесите на донесување одлуки.

 

Верче Миткова – Локална фасилитаторка

Верче Миткова е магистер по правни науки на Универзитетот во Штип. На Правниот факултет во Штип Верче има учествувано во организирање и спроведување на наставата како демонстратор. Таа е секретар на општинската комисија за организирање и спроведување на локалните избори. Нејзините главни истражувачки интереси се поврзани со демократијата, заштитата на човековите права, облици на дискриминација посебно врз основа на пол, политичка припадност, ментална и телесна попреченост, имотен статус, семејна или брачна состојба, избори и изборен процес.

 

Танкица Таукова – Соработничка за промоција

Танкица Таукова има дипломирано на Правниот факултет при ФОН Универзитетот, каде што продолжува и на постдипломски студии по казнено право, а во јуни 2016 година се стекнува со научното звање магистер на правни науки во областа на казнено право. По дипломирањето, таа е избрана за демонстратор на Правниот факултет при ФОН Универзитетот. Има учествувано на многубројни обуки и тренинзи од областа на правото, европските фондовите, слобода на изразување итн. Нејзиното искуство досега се фокусираше на работа во невладиниот сектор, во повеќе невладини организации, моментално работи како проектен координатор во Здружение за локална демократија Центар на заедницата на општина Струмица и е одговорна за комуникација со граѓанскиот сектор од општина Струмица како и за реализација на активности за поддршка на младински, граѓански и културни иницијативи преку кои се придонесува за развој на локалната демократија. Досека има работено на повеќе проекти од областа на локалната демократија и учеството на граѓаните во процесот на креирање политики на локално ниво.

Горан Сачевски – Соработник за промоција

Горан Сачевски има дипломирано на Факултетот за правни науки при ФОН Универзитет, каде што продолжува со постдипломските студии во правосудството, модул казнено право, а во јули 2015 година се стекнува со научното звање магистер на правни науки во областа на казнено право. По дипломирањето, избран е за демонстратор на истиот факултет. Има учествувано на многубројни обуки и тренинзи од областа на правото, европските фондови, стратешко планирање, граѓански активизам итн. Уште како студент, па се до денес, активен е во невладиниот сектор. Досега бил координатор на неколку проекти, а моментално е активен член на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА Струмица. Од април 2015 година работи во Центарот на заедницата на општина Струмица како координатор на проекти, во областа на зајакнување на локалната демократија.

 

Милка Ивановска Хаџиевска – Поддршка

Милка е истражувачка со интерес за креирање на нови алатки, проекти и активности за застапување, кои би придонеле кон зголемено граѓанско учество во граѓанскиот сектор и јавните институции. Таа во моментов е докторантка на политички науки на Колеџот за општествени науки и меѓународни студии, Универзитет во Ексетер, Велика Британија. Во минатото работела како истражувачка на политиката во граѓанскиот сектор во Македонија.

 

Local Choice 2017

Local Choice 2017 is a project implemented by Impact – Institute for Research with the financial support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands. Local Choice 2017 is a free online tool which will enable voters to compare their political positions with those of political parties and candidates participating in the forthcoming local elections.

The main aim of the project is to encourage interest among voters in the local elections and to ensure availability of objective and confirmed information on the views that candidates and political parties have on current issues.

Project director: Filip Zaevski

Filip Zaevski is an IT and administrative manager in Impact, mainly working on web maintenance, logistical and administrative support of the projects.  He is a food technologist and has worked mainly in the private sector, specifically production and quality control in the pharmaceutical and food production industry in Macedonia. Currently, he is working on software development projects, while his primary occupation remains in the private production sector. He has been engaged in many youth and start-up initiatives in Strumica. 

 

Team:

Lura Pollozhani – Project manager and coder

Lura Pollozhani is a University Assistant at the Centre for Southeast European Studies (CSEES) and is a PhD candidate at the University of Graz. She is currently researching social movements in Macedonia and their implication on the country’s identity construction. Lura has previously worked at the Secretariat for European Affairs in the Republic of Macedonia and for the European Centre for Minority Rights (ECMI) Kosovo. Lura completed her MSc at LSE on European Studies: Ideas and Identities with a focus on Macedonia and EU Conflict Management. Her research interests include minority rights, identity, citizenship, civic activism, and political parties.

 

Marija Bandulova – Project assistant

Marija Bandulova is an active member and a volunteer in many non-governmental organizations supported by the European Commission. She is a holder of MA in Political Science, International Relations and Diplomacy at FON University in Skopje. She was also a part-time student at the University of Valencia, Spain – Faculty of Law and received a diploma for her participation which is internationally recognized according to the ECTS Bologna system on the topic: ‘’Fighting Corruption and Modernizing Public Administration – Strengthening Accountability in 21st Century Democracy’’. She has worked on many projects related to democracy, international dialogue and Euro-Atlantic issues. She also worked as a researcher for a survey made about Western Balkan people’s perceptions on active, European citizenship in Tirana.

 

Katerina Misheva Koleva – Intern

Katerina Koleva holds a Bachelor degree in Political Science from the Faculty of Law Iustinianus Primus, Skopje. She is an MA degree candidate in Policy Studies at the Institute for Social Sciences and Humanities in Skopje. Her main academic and professional interests are related to good governance, decentralization, democratization and public opinion.

 

 

Frosina Pandurska-Dramiqinin – Public relations expert

Frosina Pandurska-Dramiqinin holds an MA in Sociological Sciences from the Institute for Sociological, Political and Juridical Research in Skopje. She has extensive experience as a PR person and she worked on several national and regional projects. During her work as a journalist in Alsat-M and MIA in the period 2007-2011 she received five journalistic awards from international organizations in several journalistic competitions.

 

Anja Bosilkova-Antovska – Public relations expert

Anja Bosilkova-Antovska holds an MA in International Relations from the University of Groningen, the Netherlands, and a BSc in Economics from the Ss Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia, with over six years of professional experience in the non-profit sector. Her areas of expertise are communication, research, project management and event organization. Her interests include human rights, civic engagement and good governance.

 

Trajche Panov – Lead expert

Trajche Panov is a Research Associate at the Robert Schuman Centre for Advanced Studies for the GlobalStat Project and a Lecturer in European Politics at the James Madison University, where he teaches courses in the European Union Policy Studies Master Programme. He holds a PhD and a Master of Research from the European University Institute and Master’s degree in Political Science from the Central European University. His research interests include voting behaviour, political parties, European integration, political economy and post-communist countries.

 

Borjan Gjuzelov – Coder

Borjan Gjuzelov is а PhD candidate at Queen Mary University of London, United Kingdom. Gjuzelov holds an MA in European Studies from the University of Flensburg, Germany. His main academic and professional interests are related to democratization of the post-socialist societies, good governance and informality.

 

 

Elena B. Stavrevska – Coder

Elena holds a PhD in Political Science from the Central European University in Budapest and is currently a postdoctoral fellow at Bard College Berlin. She has worked on various international research projects, which have examined different aspects of conflict governance in Europe, specifically Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Georgia, and Cyprus. Her main research foci are (post-)conflict governance, European Union’s approach to peacebuilding, and interpretive methodologies in peace and conflict studies.

 

Samet Shabani – Coder

Samet Shabani is Researcher in Foreign and Security Policies Program at Analytica Think Tank. He is also a Fellow of Civic Engagement Project by USAID Macedonia. Shabani holds a BA degree in Political Science and International Relations from Istanbul University, and currently he is an MA candidate in Management at the International Burch University. His research interests include violent extremism, ethical climate of institutions, public policies and EU Integration process.

 

Ivan Nikolovski – Coder

Ivan Nikolovski is a member of the youth CSO Young European Federalists – Macedonia (JEF Macedonia). Nikolovski holds an MA in Political Science with a specialization in Comparative Politics from the Central European University in Budapest. His main academic and professional interests are related to divided societies and social movements but also European integration.

 

 

Elisaveta Galeva – graphic design

Elisaveta Galeva is a freelance Graphic designer working with local and international brands, building visual identity and recognition. Main focus at the moment is developing a new brand and platform for 2D designed graphics on paper and experimental materials.

 

 

 

Trajche Nakov – IT expert

Trajche Nakov is a software developer with experience of more than seven years working with both domestic and foreign companies. CEO of SOLID Solutions, company based in Skopje, providing web and mobile solutions.

 

 

 

Olimpija Hristova Zaevska – Academic consultant

Olimpija mainly focuses on democratic governance, power-sharing, decentralization and elections. She is currently a PhD candidate at the Central European University in Budapest, researching subnational democracy in divided societies. Specifically, she has worked as a manager and consultant on projects aiming to improve administrative and democratic capacities of local governments, as well as CSOs capacities for greater engagement in decision-making processes.

 

Verche Mitkova – Local Facilitator

Verche Mitkova holds a Master of Law from the University of Stip. At the Faculty of Law in Stip, Verche participated in organizing and teaching a course as a demonstrator. She is a secretary of the Municipal Commission for organizing and conducting local elections. Her main research interests are related to democracy, protection of human rights, forms of discrimination especially based on gender, political affiliation, mental and physical disability, property status, family or marital status, elections and election process.

 

Tankica Taukova – Promotion contributor

Tankica Taukova has graduated from the Faculty of Law at FON University, where in June 2016 she became a Master of Law in the field of criminal law. After graduation, she was nominated as a demonstrator at the Faculty of Law at FON University. She has participated in numerous trainings in the field of law, European funds, freedom of expression, etc. Her experience has so far focused on working in the non-governmental sector, in several non-governmental organizations. She currently works as a project coordinator in the Association for Local Democracy Community Center of Municipality of Strumica and is responsible for communication with the civic sector, as well as for activities that support youth, civic and cultural initiatives, thereby contributing to the development of local democracy. She has worked on several projects in the area of ​​local democracy and citizen participation in the process of policy-making at local level.

 

Goran Sachevski – Promotion contributor

Goran Sachevski has graduated from the Faculty of Law at FON University, where in July 2015 he became a Master of Law in the field of criminal law. After graduation, he was elected as a demonstrator at the same faculty. He has participated in numerous trainings in the field of law, European funds, strategic planning, civic activism, etc. He has been active in the non-governmental sector since his student days. So far he has worked as a coordinator of several projects, and is currently an active member of the Center for Support of Persons with Intellectual Disability PORAKA Strumica. Since April 2015 he has been working in the Community Center of the Municipality of Strumica as a project coordinator in the field of strengthening local democracy.

 

Milka Ivanovska Hadzievska – Support

Milka is а researcher with interest in creating new tools, projects and advocacy activities, which would contribute to enhanced citizen participation in civil society and public institutions. She is currently a PhD candidate in Political Science at the College of Social Sciences and International Studies, University of Exeter, UK. In the past, she has worked as a policy researcher in the civil society sector in Macedonia.