Повик за волонтери

Повик за волонтери

Повик за волонтери Локален избор 2017 Импакт – Институт за истражување отвара повик за волонтери за проектот ‘Локален избор 2017’...